فلش کردن فیرمور مستقیم از گوشی اودین پرو ODIN Pro v2.36 برنامه ایست که مستقیماً فیرمور های گوشیتان را فلش میکند . فایلهای فیرمور روی گوشیتان را دور بریزید و این برنامه را نصب کنید .گوشی شما باید روت شده باشد .
لیست دستگاههای ساپورت شده :
Samsung Galaxy S GT-I9000 - Samsung Galaxy S GT-I9000B - Samsung Galaxy S GT-I9000M - Samsung Galaxy S GT-I9003 - Rogers Captivate SGH-I896 - AT&T Captivate SGH-I897 - Samsung Galaxy Tab 7" GT-P1000 - Samsung Galaxy S2 GT-I9100 - Samsung Galaxy S2 GT-I9100T - AT&T Galaxy S2 SGH-I777 - Sprint Epic 4G Touch SPH-D710 - Samsung Galaxy Note GT-N7000 - Samsung Galaxy S2 SHW-M250S - Samsung Galaxy Note GT-I9220 - Samsung/Google Galaxy Nexus (GSM) Maguro/Yakju/GT-I9250 - Samsung/Google Galaxy Nexus (CDMA/LTE) Toro/Mysid/SCH-I515 (no cdma radio flashing) - Samsung Galaxy Tab 7.7" GT-P6800 - Samsung Galaxy Tab 7.7" Wi-Fi GT-P6810 - Samsung Galaxy 5 GT-I5500 - Samsung Galaxy 5 GT-I5500B - Samsung Galaxy 5 GT-I5500L - Samsung Galaxy 5 GT-I5500T - Samsung Galaxy 5 GT-I5500M - Samsung Galaxy 5 GT-I5503 - Samsung Galaxy 5 GT-I5503T - Samsung Galaxy 5 GT-I5508 - Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200 - Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Wi-Fi GT-P6210


کار کردن با برنامه :

برنامه را اجرا میکنید . ابتدا روت شده بودن را چک میکند و بعد اگر فایلی لازم بود دانلود میکند (از طریق وای فای)
سپس پارتیشن ها را نشانتان میدهد باید فایل موردنظر برای فلش کردن را به برنامه از پارتیشن بدهید .اگر فایلی اشتباه انتخاب کنید برنامه خودش تشخیص میدهد .
فایلهای قابل پشتیبانی برنامه : با فرمت .tar و .tar.md5
از odin نسخه کامیوتر شما میتوانید فایلهای "PDA", "PHONE", و "CSC" را وارد کنید ولی الان تمام اینها در open file خلاصه شده اند .که از روی کارت حافظه میتوانید فایلتان را به آن بدهید .مثلا اگر یک فایل tar که حاوی فایلهای کرنل و مودم باشد انتخاب کنید پارتیشنهای کرنل و مودم با استفاده از آن فایل tar نصب میشوند .
مخصوص نسخه pro: بعد از انتخاب فایل شما وارد EverRoot می شوید .در این قسمت شما میتوانید همزمان با فلش شدن فیرمور ، آن را روت کنید .
پس از ان میرویم سراغ Flash firmware. این برنامه تمامی اطلاعات را جمع کرده و فلش میکند .قبل از اینکار چک میکند که باتری شما حداقل 50% شارژ داشته باشد .پس از چک کردن تمامی موارد شما را به حالت ریکاوری میبرد .و فیرمور شما را فلش میکند .

Mobile ODIN Pro v2.36
Android 2.1 +
Description

Mobile ODIN - Full firmware flashing straight from the device itself!Mobile ODIN is the on-device firmware flasher of choice. Just throw those firmware files on your (internal or external) SD card, start Mobile ODIN and flash away.
!!! Your device must be rooted to be able to use Mobile ODIN. Check the list below to see if your device is supported !!!
If you use the EverRoot option, Mobile ODIN will root the firmware while you flash it. Checking out that new leaked firmware? No reason to lose root!
Currently supported devices:
- Samsung Galaxy S GT-I9000
- Samsung Galaxy S GT-I9000B
- Samsung Galaxy S GT-I9000M
- Samsung Galaxy S GT-I9003
- Rogers Captivate SGH-I896
- AT&T Captivate SGH-I897
- Samsung Galaxy Tab 7" GT-P1000
- Samsung Galaxy S2 GT-I9100
- Samsung Galaxy S2 GT-I9100T
- AT&T Galaxy S2 SGH-I777
- Sprint Epic 4G Touch SPH-D710
- Samsung Galaxy Note GT-N7000

New in v2.00:
- Samsung Galaxy S2 SHW-M250S
- Samsung Galaxy Note GT-I9220
- Samsung/Google Galaxy Nexus (GSM) Maguro/Yakju/GT-I9250
- Samsung/Google Galaxy Nexus (CDMA/LTE) Toro/Mysid/SCH-I515 (no cdma radio flashing)
- Samsung Galaxy Tab 7.7" GT-P6800
- Samsung Galaxy Tab 7.7" Wi-Fi GT-P6810
- Samsung Galaxy 5 GT-I5500
- Samsung Galaxy 5 GT-I5500B
- Samsung Galaxy 5 GT-I5500L
- Samsung Galaxy 5 GT-I5500T
- Samsung Galaxy 5 GT-I5500M
- Samsung Galaxy 5 GT-I5503
- Samsung Galaxy 5 GT-I5503T
- Samsung Galaxy 5 GT-I5508

New in v2.10:
- Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200
- Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Wi-Fi GT-P6210

More devices to come!
Flashing with Mobile ODIN does NOT increase your custom kernel flash counter or make the yellow warning triangle appear.
For discussion, check out the forum thread on XDA-Developers.com: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1347899
----- MANUAL -----
Flashing with Mobile ODIN is easy. You start off by starting the app. The app will check your system has everything the app needs to continue (like root). It may need to download an additional package, so it is advised you have Wi-Fi available.
Now you should see the main Mobile ODIN screen. It will list a set of partitions. Clicking a partition will allow you to select a file from your SD card to flash to that partition. Do not worry about selecting the wrong file - Mobile ODIN will not let you. Separate files (named after the partition) as well as .tar and .tar.md5 files are supported.
From the desktop ODIN you may be used to "PDA", "PHONE", and "CSC" buttons. All three of these buttons have been replaced by the "Open file ..." button. This button will open the file you select from the SD card, and find all the partitions it can flash inside that file. So if you select a .tar file containing kernel and modem, the Kernel and Modem partitions will be set up to use that .tar file for flashing.
Now that we have selected what we want to flash, if you have the Pro version you can proceed to the EverRoot section. The EverRoot options allows you to root your firmware while it is being flashed. Never again will you be without root! Select here which apps you want to inject in the firmware that is being flashed.
Now that we are all done selecting partitions and configuring EverRoot, we continue to "Flash firmware". Mobile ODIN will gather all the information it needs and perform the flash. Before starting, however, it will check that your battery level is over 50%, and if applicable offer to verify MD5 checksums on the files you have selected to flash. If all is well, it will reboot into recovery mode, and flash the firmware you have selected.

direct link