دانلود همراه بانک تجارت برای اندروید نسخه 1 بالاخره عرضه شد .

ویژگیهای برنامه :

دریافت مانده حساب
مشاهده صورتحساب
پرداخت قسط
پرداخت قبض
انتقال وجه
پیگیری چک